โมเลกุลสารตั้งต้นของสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบใน Perseus Cloud

นักวิทยาศาสตร์ Susan Iglesias-Groth จาก Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) และ Martina Marín-Dobrincico แห่ง Polytechnic University of Cartagena ได้ค้นพบการมีอยู่ของโมเลกุลพรีไบโอติกจำนวนมากในบริเวณกำเนิดดาว IC348...